Archives: CBX Polls

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic “Connect Chapter 18”

Total votes: 29

 • Richa Jain: 0 (0.00%)
 • Rohit Patel: 12 (41.38%)
 • Prabhdeep Singh: 1 (3.45%)
 • Shubham Trivedi: 1 (3.45%)
 • Gurmeen Singh: 0 (0.00%)
 • Punita Pandey: 0 (0.00%)
 • Prakhar Gautam: 0 (0.00%)
 • Sandhya Bhadauria: 0 (0.00%)
 • Geetanjali: 4 (13.79%)
 • Haroon Rashid: 0 (0.00%)
 • Kalpesh Prajapati: 0 (0.00%)
 • Salman Siddiqui: 1 (3.45%)
 • Dhruv Jha: 1 (3.45%)
 • Parveen kumar: 0 (0.00%)
 • Raj Shahpuri: 0 (0.00%)
 • Abhishek Shashank: 7 (24.14%)
 • Nainika Rautela: 1 (3.45%)
 • Gaurav Kumar: 1 (3.45%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Pyar Ek Dhokha Hai

Total votes: 23

 • Gulafshan Khan: 0 (0.00%)
 • Swaraj Shukla: 8 (34.78%)
 • Neeraj Singh: 4 (17.39%)
 • Ajay Yadav: 0 (0.00%)
 • Gurmeen Singh: 0 (0.00%)
 • Sumit OBEROI: 0 (0.00%)
 • Punita Pandey: 0 (0.00%)
 • NIKHIL SINGH JADON: 0 (0.00%)
 • Satyam Raj: 1 (4.35%)
 • Mandeep Singh Arora: 1 (4.35%)
 • Haroon Rashid: 0 (0.00%)
 • kalpesh prajapati: 1 (4.35%)
 • Vivek Singh: 0 (0.00%)
 • Rajat Pandey: 0 (0.00%)
 • Amaresh Yogi: 0 (0.00%)
 • Ashutosh: 7 (30.43%)
 • Irshad: 0 (0.00%)
 • Deehraj Raizada: 0 (0.00%)
 • Abhishek Tomar: 1 (4.35%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 16

Total votes: 24

 • Vishal Kaushal: 0 (0.00%)
 • Shubham Vohra: 0 (0.00%)
 • Lucky Tripathi: 0 (0.00%)
 • Dishant Bajpai: 0 (0.00%)
 • SUDHAKAR SALIM: 0 (0.00%)
 • Mohit Singh: 0 (0.00%)
 • Prachi Aggarwal: 0 (0.00%)
 • Amaresh Yogi: 0 (0.00%)
 • Nidhi Singh: 2 (8.33%)
 • Dhruve Gupta: 4 (16.67%)
 • Divyanshu Mishra: 0 (0.00%)
 • Kirti Dahiya: 0 (0.00%)
 • Devashish Singh: 0 (0.00%)
 • Kishlaya Shivam: 11 (45.83%)
 • Tushar prajapati: 0 (0.00%)
 • Rajat Pandey: 2 (8.33%)
 • Neeraj Yadav: 1 (4.17%)
 • Nitin KUMAR: 0 (0.00%)
 • Dheeraj Singh Raizada: 0 (0.00%)
 • Aman: 0 (0.00%)
 • Swaraj Shukla: 4 (16.67%)
 • Rahul kumar: 0 (0.00%)
 • Rashi Jain: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 15

Total votes: 34

 • Nidhi Singh: 0 (0.00%)
 • Amartya Siddharth: 0 (0.00%)
 • Adesh Kumar: 2 (5.88%)
 • Prince Kaushik: 4 (11.76%)
 • Irshad: 2 (5.88%)
 • Haroon: 0 (0.00%)
 • Rajat Pandey: 9 (26.47%)
 • Kishlaya Shivam: 4 (11.76%)
 • Priya Pareek: 0 (0.00%)
 • Abhinav Pratap: 0 (0.00%)
 • Amaresh Yogi: 0 (0.00%)
 • Abhimanyu SIngh: 0 (0.00%)
 • Gurpreet Singh Bansal: 9 (26.47%)
 • Sushant sabbarwal: 1 (2.94%)
 • Pradeep Sagar: 1 (2.94%)
 • Prisha Gaba: 0 (0.00%)
 • Baasab Taalib: 0 (0.00%)
 • Rashi Jain: 2 (5.88%)
 • Karishma Yadav: 0 (0.00%)
 • Swaraj Shukla: 0 (0.00%)
 • Deewakar Kaushik: 0 (0.00%)
 • Vivek Singh: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 14

Total votes: 38

 • Nidhi Singh: 3 (7.89%)
 • Anamika Singh: 0 (0.00%)
 • Neeraj Singh: 15 (39.47%)
 • Ashutoah Upadhayay: 10 (26.32%)
 • Amaresh Yogi: 1 (2.63%)
 • Ayush Dixit: 0 (0.00%)
 • SUMIT OBEROI: 6 (15.79%)
 • Ankit  Chauhan: 0 (0.00%)
 • Rinkesh Raheja: 0 (0.00%)
 • Prafull Saxena: 1 (2.63%)
 • Satyam Raj: 0 (0.00%)
 • Pankaj Madan: 0 (0.00%)
 • Sudip Banerjee: 0 (0.00%)
 • Ankit  Shrivastava: 0 (0.00%)
 • Abhilasha Sinha: 2 (5.26%)
 • Shashank Arun: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 13

Total votes: 30

 • Akash Pandey: 4 (13.33%)
 • Nidhi Singh: 0 (0.00%)
 • MANEESH GAUR: 0 (0.00%)
 • Kshytiz Gangwar: 0 (0.00%)
 • Shivangi Goel: 0 (0.00%)
 • Urvish Haria: 0 (0.00%)
 • Neeraj Singh: 13 (43.33%)
 • Saloni Jain: 0 (0.00%)
 • Parmveer Singh: 2 (6.67%)
 • Amaresh Yogi: 1 (3.33%)
 • Shobhit Mishra: 0 (0.00%)
 • shrey saxena: 2 (6.67%)
 • Prerak Kumar: 0 (0.00%)
 • Vyom Sharma: 0 (0.00%)
 • Haroon Rashid: 0 (0.00%)
 • Rahul Shukla: 0 (0.00%)
 • Vibha pathak: 0 (0.00%)
 • Navjot: 2 (6.67%)
 • Rajat Pandey: 6 (20.00%)
 • Varun Goel: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 12

Total votes: 32

 • Anshul Gangwani: 0 (0.00%)
 • Neeraj Singh: 0 (0.00%)
 • Bhanu Saxena: 8 (25.00%)
 • Hema Hingorani: 0 (0.00%)
 • Durgesh Singh: 0 (0.00%)
 • Rahul Prakash: 0 (0.00%)
 • Shivani Singh: 0 (0.00%)
 • Akash Pandey: 7 (21.88%)
 • Mrityunjay Bajpai: 5 (15.63%)
 • Dr Shekhar Tripathi: 11 (34.38%)
 • Faizan Khan: 1 (3.13%)
 • Devvrat Sharma: 0 (0.00%)
 • haroon rashid: 0 (0.00%)
 • Bk Sharma: 0 (0.00%)
 • Amaresh Yogi: 0 (0.00%)
 • Abhinav Pratap: 0 (0.00%)
 • Ashutosh Pandey: 0 (0.00%)
 • PRIYANKA CHUGH: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect Chapter 11

Total votes: 40

 • Sakshi Behl: 0 (0.00%)
 • Urvish Haria: 0 (0.00%)
 • Ananya Mishra: 3 (7.50%)
 • Kshytiz Gangwar: 1 (2.50%)
 • Prashant Yadav: 0 (0.00%)
 • Gaurav Bajpai: 0 (0.00%)
 • Satyam Raj: 0 (0.00%)
 • Geetanjali: 0 (0.00%)
 • IMRAN KHAN: 3 (7.50%)
 • Ayaz Ameen: 1 (2.50%)
 • Ashutosh: 2 (5.00%)
 • Abhinav: 9 (22.50%)
 • Amaresh: 1 (2.50%)
 • Rashi Mishra: 0 (0.00%)
 • Vibha Pathak: 2 (5.00%)
 • SANDEEP SAXENA: 0 (0.00%)
 • Haroon Rashid: 0 (0.00%)
 • Vineet Trivedi: 0 (0.00%)
 • Vivek Singh: 0 (0.00%)
 • Shweta Arora: 9 (22.50%)
 • Anushka Bhardwaj: 0 (0.00%)
 • BK Sharma: 0 (0.00%)
 • Rajat: 9 (22.50%)
 • Vibhuti Joshi: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect X

Total votes: 1

 • Satyarth Singh: 0 (0.00%)
 • Sahil Gupta: 0 (0.00%)
 • Rashmi Arora: 0 (0.00%)
 • Satendra Singh: 0 (0.00%)
 • Sandy Khanda: 0 (0.00%)
 • Rohit Patel: 0 (0.00%)
 • Shikha bhardwaj: 0 (0.00%)
 • Bhupendra Tiku: 0 (0.00%)
 • Mr. Sadu: 0 (0.00%)
 • Parth Ratra: 0 (0.00%)
 • Mohd Anwar: 0 (0.00%)
 • Suraj Singh: 0 (0.00%)
 • Vivek Singh: 0 (0.00%)
 • Vineet Trivedi: 0 (0.00%)
 • Neeraj Kumar: 0 (0.00%)
 • Abhinav Pratap: 1 (100.00%)
 • Amaresh Yogi: 0 (0.00%)
 • BK Sharma: 0 (0.00%)
 • Shakshi bhehal: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Who According To You Is The Star Performer Of Deeshuumm Poetic Connect 9.0

Total votes: 3

 • Kundan Singh: 0 (0.00%)
 • Harsha Doriya: 0 (0.00%)
 • Akash Pandey: 0 (0.00%)
 • Dr. Shekhar Tripathi: 0 (0.00%)
 • Bhanu Saxena: 3 (100.00%)
 • Kriti Singh: 0 (0.00%)
 • Neeraj Singh: 0 (0.00%)
 • ANIKET SHUKLA: 0 (0.00%)
 • Ashutosh Upadhyaya: 0 (0.00%)
 • Deepak Malhotra: 0 (0.00%)
 • Abhishek Sharma: 0 (0.00%)
 • Pooja Sharma: 0 (0.00%)
 • Abhinav Pratap: 0 (0.00%)
 • AMARESH YOGI: 0 (0.00%)
 • Satyam Raj: 0 (0.00%)
 • ankit: 0 (0.00%)
 • Tejveer singh: 0 (0.00%)
 • Akash verma: 0 (0.00%)
 • Madhur Rudar Singh Pawar: 0 (0.00%)

The Poll is out of date. You have not voted.